Що криється у фразі «формувальне оцінювання»? У чому його суть та можливості для персоніфікації навчання? Де місце формувального оцінювання на
уроці? Коли і як його застосовувати?
У цьому курсі ми спробуємо розшифрувати складну палітру взаємодії учасників навчального процесу основної та старшої школи на основі технології
формувального оцінювання.
Результатом навчання на дистанційному курсі буде створення власного пакета технік та інструментів для реалізації формувального оцінювання, вміння
моделювання уроку на основі технології формувального оцінювання.