Курс допоможе педагогам: 

  • опанувати теоретичні знання про сутність, причини появи та розвитку відкритих освітніх систем, їхніх педагогічних можливостей,
  • допоможе набути практичних навичок формування власного освітнього середовища та освітнього середовища учнів;
  • набути навичок організації взаємодії освітніх середовищ учасників навчально-виховного процесу та освітніх закладів;
  • усвідомити роль та педагогічні можливості сучасних інформаційних технологій, їх значення у формуванні особистості  у глобалізованому світі, яка житиме у розвинутому цифровому суспільстві, що висуває нові вимоги до успішного фахівця та особистості.

Після завершення курсу учасники навчання зможуть:

  • створювати е-контент та зберігати його у власному інформаційному освітньому середовищі;
  • обрати е-інструменти для організації навчального заняття;
  • моделювати навчальне заняття з використанням е-інструментів.