Курси, що належать до категорії "Сучасні аспекти розвитку педагогіки ХХІ століття", покликані створити у слухача цілісну картину розвитку сучасної педагогіки. Курси носять більш теоретичний характер, однак передбачають активну співпрацю учасників навчання між собою та викладачем, обговорення та інші форми групової навчальної діяльності.

Курси категорії розраховані на 30 год.

Документ: сертифікат про підвищення кваліфікації